รู้จัก Cloud Functions for Firebase 2nd Gen ตั้งแต่ Zero จนเป็น Hero

ในการพัฒนาแอปพลิเคชันส่วนใหญ่ ณ วันนี้ก็ต้องมี server ที่คอยทำงานอยู่เบื้องหลัง ด้วยข้อดีหลายๆอย่าง เช่น เพื่อ centralize ข้อมูลและ logic การทำงานไว้ที่จุดๆเดียว, เพื่อรองรับการใช้งานจากหลายๆแพลทฟอร์ม, เพื่อความปลอดภัยที่มากขึ้น หรือจะเพื่อให้ client ไม่ต้องทำงานหนัก แต่การจะตั้ง server เองก็ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะมันมีเรื่องที่ต้องให้คำนึงอยู่หลายเรื่องเหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นการ scale ที่ควรจะต้องขึ้นลงได้ตาม transaction ที่เกิดขึ้น, เรื่องของความปลอดภัย, เรื่องการเตรียม API หรือ SDK ที่จะรองรับการใช้งานแบบ seamless จากหลายๆแพลทฟอร์ม, หรือค่าใช้จ่ายทั้ง ฮาร์ดแวร์, ซอฟต์แวร์ และผู้เชี่ยวชาญที่จะเข้ามาดูแลตรงส่วนนี้…

รู้จัก Cloud Functions for Firebase 2nd Gen ตั้งแต่ Zero จนเป็น Hero
รู้จัก Cloud Functions for Firebase 2nd Gen ตั้งแต่ Zero จนเป็น Hero